اختلاف بازیگران «پایتخت» حقیقت دارد؟

https://tabnakbato.ir/fa/news/182452/اختلاف-بازیگران-پایتخت-حقیقت-دارد

درحالی که برخی رسانه‌ها و مطبوعات با عنوان موانع بر سر "پایتخت" به صداوسیما تاختند اما خبرهای رسیده حکایت از اختلافات شدید در درون خود پایتختی‌ها دارد.