معاون توسعه باشگاه استقلال مشخص شد

http://www.varzesh3.com/news/1689603/معاون-توسعه-باشگاه-استقلال-مشخص-شد

با حکم مدیرعامل استقلال معاون توسعه مدیریت و منابع باشگاه مشخص شد.