سخنگوی جدید وزارت بهداشت کیست؟

http://tabnakbato.ir/fa/news/181724/سخنگوی-جدید-وزارت-بهداشت-کیست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی سیما سادات لاری را با حفظ سمت و پست سازمانی به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت منصوب کرد؛ انتصابی که به نوعی حکم عزل جهانپور، سخنگوی نام آشنای وزارت بهداشت در ایام کرونا را دارد!