بزن آن چنگ طلایی، بزن!

http://shereno.com/file.php?id=565435

رو،
رو،
رو ز یادم که من از یاد تو بیهوش شدم
رو که با دیدن تو همچو فلز آب شدم
رو،
رو که در چهره‌ی من، غم ز جدایی بینی
ز کلامم سخنی
که دگرگونه‌تر از حرف دلم می‌باشد
شنوی تا که جدایت باشم
که سخن

شاعر:فرشید ربانی (این بشر)