توسعه حمل و نقل دریایی به رغم تحریم ها

http://www.sena.ir/news/65584/توسعه-حمل-و-نقل-دریایی-به-رغم-تحریم-ها

علی اکبر غنجی، معاون توسعه ناوگان شرکت کشتیرانی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، تاکید کرد حمل و نقل دریایی کشور به رغم تحریم ها همچنان در مسیر توسعه حرکت می کند.