آمار رسمی جان‌باختگانِ حوادث آبان اعلام شد

http://tabnakbato.ir/fa/news/181011/آمار-رسمی-جان‌باختگانِ-حوادث-آبان-اعلام-شد