سانسور فوتبال در صداوسیما سوژه «دیلی‌میل» شد

https://tabnakbato.ir/fa/news/209024/سانسور-فوتبال-در-صداوسیما-سوژه-دیلی‌میل-شد

 سانسور کردن تصاویر مرتبط با شان مسی الیس، یکی از کمک داورهای مطرح لیگ برتر در تلویزیون ایران، در رسانه های انگلیسی بازتاب پیدا کرد.