فداکاری بزرگ ستاره آرسنال برای پیوستن به بنفیکا!

http://www.varzesh3.com/news/1686940/فداکاری-بزرگ-ستاره-آرسنال-برای-پیوستن-به-بنفیکا

داوید لوئیز ستاره برزیلی آرسنال روز گذشته تایید کرد که رویایش بازنشستگی با پیراهن بنفیکاست.