خوردن ماهی ۲میلیون دلاری+عکس

https://tabnakbato.ir/fa/news/206471/خوردن-ماهی-۲میلیون-دلاری-عکس

قضیه از این قرار است که این ماهیگیر نیجریه ای یک ماهی بزرگ صید و به خاطر این صید بزرگ دوستانش را دعوت می کند تا او را در خوردن کباب این ماهی تازه صید شده همراهی کنند.