۶۷۰میلیارد تومان، جریمه فوتبال ایران فقط در ۱۰سال

https://tabnakbato.ir/fa/news/197936/۶۷۰میلیارد-تومان-جریمه-فوتبال-ایران-فقط-در-۱۰سال

رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس از جریمه ۶۷۰ میلیارد تومانی فوتبال ایران طی ۱۰ سال گذشته خبر داده و گفته است: شاه‌بیت این جرایم مربوط به پرونده ویلموتس است که رقمی معادل ۲۲۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه برداشته است!