پورحمیدی با استقلال 3 ساله تمدید کرد

http://www.varzesh3.com/news/1714810/پورحمیدی-با-استقلال-3-ساله-تمدید-کرد

سنگربان سوم استقلال قراردادش را با آبی های پایتخت تمدید کرد.